U bent een merk, bedrijf, verdeler van pruiken & haarprothesen, info en contact :

Elite Coiff S.A.
Pascal Dechamps (Directeur)
p.dechamps@elitecoiff.be
Tél : 00 32 (0) 71 811 996 / Fax : 00 32 (0) 71 818 501
(Contactpersoon Fr / Eng / Ned / It)

U bent kapper of professioneel verkoper van pruiken en u wil de Capi'M aanschaffen voor uw klanten :

Info en contact voor de Benelux :

Elite Coiff S.A.
6A Rue Plomcot 6224 Fleurus (BE)
Tél : 00 32 (0) 71 811 996 / Fax : 00 32 (0) 71 818 501
s.vandevelde@elitecoiff.be
Elite Coiff S.A.

Info en contact voor Frankrijk :

Complément'hair
11 Bd Georges Melies 94350 Villers sur Marne (FR)
Tél : 00 33 (0) 1 49 30 77 50 / Fax : 00 33 (0) 1 49 30 77 69
complementhair@complementhair.fr
Complément'hair

Info en contact voor Zwitserland :

Herzig Interlook A.G.
8 Graben 5000 Aurau (CH)
Tél : 00 41(0)62 824 88 88 / Fax : 00 41(0)62 824 88 70
info@interlook.ch
Herzig Interlook

De Capi'M is een originele creatie die beschermd wordt door exclusieve intellectuele eigendomsrechten.
Er werd een octrooiaanvraag neergelegd bij INPI (ref. nr. FR14 / 00353 ) De houder van de rechten op deze creatie is Emmanuel Navet, Rue de Dave 76 à B-5100 Jambes België (atelierperruque@skynet.be).
Elk ongeoorloofd gebruik van dit product, met inbegrip van de productie, de reproductie of de verhandeling ervan, is strikt verboden en wordt vervolgd wegens namaak.
De houder van de rechten staat de verhandeling van Capi'M uitsluitend toe door partnerfirma's op basis van welbepaalde geografische licenties.
In het kader van deze verhandeling, mag de gebruikte benaming vrij gekozen worden door de partnerfirma, zonder afbreuk te doen aan het naleven van de rechten van derden.
De Capi'M wordt vervaardigd op basis van een unieke vorm die de eigendom is van de uitvinder.
Bij elke bestelling worden de producten van Capi'M binnen een bepaalde termijn geleverd aan de partnerfirma's. De houder van de rechten garandeert de kwaliteit van de geleverde producten en verbindt zich ertoe zo snel mogelijk elk defect product te vervangen.
Elke verbintenis tot de bestelling van producten van Capi'M wordt in een schriftelijk contract vastgelegd dat door de uitvinder wordt voorgelegd aan de partnerfirma.
Dit contract wordt aangegaan op basis van een
minimaal aantal bestellingen door de partnerfirma...