De voordelen van Capi'M

Als verkoper (plaatser)

- Een snelle, precieze techniek die eenvoudig uit te leggen is aan de klant.

- Aanzienlijke tijdswinst. Gedaan met de gratis afspraken om opnieuw te komen uitleggen hoe het stuk geplaatst moet worden. Met de Capi'M kan de klant zijn pruik zelf opnieuw plaatsen.

- Een perfecte positionering voor een ideaal resultaat. Gedaan met problemen met verschuiven en plaatsen: het resultaat is onberispelijk, de klant is tevreden en gerustgesteld. Positieve publiciteit gegarandeerd.

- Een geruststellend en efficiënt hulpmiddel om zelf te hanteren.

- zorgt voor een vlotte, gemakkelijke opvolging. Dankzij Capi'M kunt u correcte en precieze maatregelen treffen: Het volstaat deze te noteren op een klantenfiche die naar behoefte geraadpleegd kan worden.

- Gedeeltelijke protheses: tijdswinst en een correcte plaatsing vanaf de eerste keer.

Als klant (drager)

- Even goed voor de klanten in het salon als voor de klanten die via het internet kopen is de Capi'M een geruststellend hulpmiddel. Dit hulpmiddel is gemakkelijk, precies en individueel. Het maakt het mogelijk om het stuk juist te plaatsen en/of na te gaan of het juist geplaatst is.

- Vermijdt nutteloze verplaatsingen naar de kapper voor klanten in geval van problemen met de plaatsing.

- Of het nu uit gebrek aan gewoonte is of door slechte gewoontes: Geen ongemakken meer door een slechte plaatsing, het stuk zit goed en verschuift niet. De klant kan voortaan zelf zijn stuk plaatsen met een onberispelijk resultaat.

Imprimante Capim